Tra cứu bảng điểm

Nhập mã sinh viên để tra cứu

Notice: Undefined variable: uri in /home/itchubt/public_html/inc/result.php on line 40 Notice: Undefined variable: uri in /home/itchubt/public_html/inc/result.php on line 44
Thông tin sinh viên

Mã sinh viên: 12107344

Họ và tên: Bùi Thế Tới

Lớp: QL17.18

Ngành học: QUẢN LÝ KINH DOANH

STT Mã môn Tên môn học ĐVHT Điểm lần 1 Điểm lần 2
Học kỳ 1
1 0101 Anh 01 6 5.02
2 1201 Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 3 5.85
3 0254 Kỹ thuật lắp ráp cài đặt 3 6.3
4 0201 Tin 01 3 5.3
Số ĐVHT còn nợ: 0
Điểm tổng hiện tại: 5.5 Xếp loại học tập: Trung bình
Tra cứu mã sinh viên khác