Tra cứu lịch thi chi tiết

Nhập mã sinh viên để tra cứu

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới các bạn sinh viên cần lưu ý các điểm sau


Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên, nếu không sẽ không được vào phòng thi

Bắt đầu từ kỳ thi này, HỆ THỐNG KIỂM TRA THẺ TỪ đặt ở các tầng nay đổi thành HỆ THỐNG TRA CỨU LỊCH THI (Hệ thống này chỉ làm nhiệm vụ cung cấp thông tin về môn thi, ngày thi, giờ thi, không làm nhiệm vụ kiểm tra thẻ từ như trước đây)

Hệ thống kiểm tra vân tay tại các phòng thi sẽ làm nhiệm vụ KIỂM TRA THẺ TỪ (vì vậy, nếu sinh viên đã biết ca thi, phòng thi của mình thì các bạn đến thẳng phòng thi làm thủ tục mà không cần qua HỆ THỐNG TRA CỨU LỊCH THI)