Cập nhật thông tin sinh viên

Cập nhật thông tin

Bổ sung thông tin e-mail và số điện thoại của sinh viên.

Cập nhật

Tra cứu lịch thi

Tra cứu lịch thi

Tra cứu lịch thi chi tiết, dữ liệu chỉ có trước ngày thi 1 ngày.

Tra cứu

Tra cứu bảng điểm

Tra cứu điểm

Tra cứu bảng điểm, bảng điểm được cập nhật 1 tuần sau kỳ thi.

Tra cứu

Thời khóa biểu

Tra cứu thời khóa biểu, thời khóa biểu được cập nhật vào đầu học kỳ.

Tra cứu


TKB TUẦN 10 HỌC KỲ II ( 2013-2014) KHÓA 16,17,18, K18_TỪ SƠN

Áp dụng từ thứ 2, ngày 31/03/2014 Ngành Kiến trúc áp dụng từ thứ 2, ngày 07/04/2014

Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU 10 LIÊN THÔNG ĐỢT 2

Áp dụng từ thứ 2, ngày 03/03/2014

Xem chi tiết

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC MÔN ANH2,3,4 KHÓA 18

Lịch thay đổi áp dụng từ thứ 2, ngày 24/02/2014

Xem chi tiết

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TKB CÁC PHÒNG HỌC TẦNG 4 NHÀ C

ĐIỀU CHỈNH TKB CÁC PHÒNG C402,C403,C404,C405,C406,C407,C409,C410

Xem chi tiết

Điểm Thi Toeic 1 và Toeic 2

Điểm Thi Toeic 1 và Toeic 2

Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2013-2014) KHỐI CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Chú ý: Thời khóa biểu cập nhật thường xuyên các thay đổi theo kế hoạch đào tạo, sinh viên chú ý cập nhật bản mới nhất về xem trước khi học.

Xem chi tiết